Prosięta

Maciory, które są w nowoczesnych hodowlach są genetycznie predysponowane do  urodzenia licznych miotów oraz do opieki nad nimi. W ciągu ostatnich dekad liczba prosiąt żywo urodzonych w miocie wzrosła znacznie lecz masa miotu nie wzrosła . To oznacza, że liczne mioty dają prosięta o niższej masie urodzeniowej, a mniejsze prosięta są słabsze i bardziej podatne na choroby.

Dobre żywienie macior zaczyna się już w okresie prośności. To bardzo ważne, żeby maciora zgromadziła właściwy poziom tłuszczu zapasowego aby mieć rezerwy dla siebie i dla rozwijających się embrionów. To jest podstawą dla uzyskania wyrównanych miotów i dobrej ich masy ciała.

Idąc dalej, tłuszcz zapasowy jest również potrzebny, aby możliwa była mobilizacja zgromadzonej w nim energii do produkcji mleka w okresie laktacji. Aby osiągnąć właściwy efekt gromadzenia tłuszczu zapasowego w czasie okresu prośności Prostafeed zaleca specjalną recepturę dla loch prośnych. Dzięki temu stymulujemy odkładanie tłuszczu zapasowego u macior, których genetyka skłania do budowania masy mięśniowej (chudego mięsa/białka). Nasza strategia żywienia macior opiera się na schemacie żywienia dużo-mało-dużo, gdzie poprzez podawanie na początku prośności większych ilości paszy maciora ma możliwość odbudowy kondycji i gromadzenia zapasu tłuszczu dla rozwijających się embrionów. W środkowym okresie ciąży poziom podawanej dawki paszy zmniejszamy, aby nie doprowadzić do zapasania się macior, po czym w okresie wysokiej ciąży powracamy do wyższej dawki paszy, aby osiągnąć prawidłowy rozwój i wagę prosiąt.

W czasie okresu prośności jest również niezwykle ważne, aby utrzymywać aktywny metabolizm wapnia. Ma to wpływ na dobry start w produkcję mleka od samego początku laktacji.  Aby to osiągnąć Prostafeed kontroluje metabolizm wapnia przez odpowiednią kombinację anionów i kationów w produktach, a w konsekwencji w paszy. Wynikiem tego jest bardzo szybki start w produkcję siary i mleka oraz zapobieganie infekcjom w okresie laktacji jak zapalenie wymienia, macicy (syndrom MMA)

Odpowiednia ilość siary pobrana przez wszystkie prosięta z miotu jest kluczem do ich dobrego startu. Zwłaszcza ostatnie i najmniejsze prosięta wymagają szczególnej uwagi.

Listwa mleczna maciory z dużą liczbą aktywnych sutków jest podstawą do zapewnienia wszystkim prosiętom dostępu do siary, a co za tym idzie do dobrego startu. Dzięki Prostafeed wysoką produkcję siary możemy osiągnąć przez zmianę paszy dla macior z prośnej na laktacyjną 5-7 dni przed wyproszeniem.

Pasza laktacyjna oparta na naszych produktach i recepturach ma relatywnie niższy poziom białka co jest związane z prawidłowym funkcjonowaniem wątroby – nie obciążamy jej dodatkowo wysokim białkiem. W efekcie powoduje to szybsze rozkarmienie macior – większe pobranie paszy oraz szybszą i obfitą produkcję mleka po wyproszeniu. W dalszych fazach laktacji prosięta stymulują produkcje mleka.

Ważną zaletą paszy laktacyjnej Prostafeed jest łatwy proces porodowy i dobry start w produkcję mleka.

Przez zastosowanie Bioaktiv –T w paszy laktacyjnej kał macior jest bardziej miękki przez co prosięta mają mniej problemów w przejściem dróg rodnych. Ma on również stymulujące działanie na produkcję mleka.

Prosięta ssące powinny być stymulowane do pobierania superprestarteru już od pierwszych dni życia. Supreprestarter Prostafeed jest w formie kruszonki opartej na ekstrudowanych zbożach, łatwy do podawania. Może być podawany prosiętom zarówno w formie suchej jak i na mokro – w formie papki (woda: pasza = 2 : 1). Im wyższe pobranie Superprestarteru przez prosięta przed odsadzeniem, tym łatwiejszy będzie proces odsadzenia i przejścia w żywieniu wyłącznie na paszę.

Zalecamy podawanie Superprestarteru Prostafeed do 3 dni po odsadzeniu (najlepiej w formie papki) na odchowalni i stopniowe przechodzenie na Prestarter.

Superprestarter Prostafeed zawiera plazmę krwi – białko o wysokiej przyswajalności. Przekłada się to na pobranie paszy, które jest przynajmniej o 50% wyższe po odsadzeniu w porównaniu do standardowej paszy odsadzeniowej. Podawanie Superprestarteru również po odsadzeniu daje bardziej witalne prosięta, mniej strat wagi po odsadzeniu, brak lub sporadyczne przypadki „niejadków” oraz znacznie mniej problemów z coli czy infekcji wirusowych.

Pasze Prestarter i Starter firmy Prostafeed są receptą na uzyskanie wysokich przyrostów bez problemów na odchowalni. Unikalna w Prestarterze jest kombinacja źródeł białka o wysokiej strawności. Jest to rozwiązanie kluczowe, aby uzyskać wysokie pobranie paszy przy zachowaniu stabilnej flory jelitowej. Ponadto wysoki poziom kwasów organicznych zapewnia łatwiejsze trawienie paszy.

Poproś o ofertę produktów dla macior i prosiąt Prostafeed i przekonaj się sam o jakości prosiąt jakie uzyskasz dzięki naszej współpracy.